ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ

SSD Disk Space
Bandwidth
Email Accounts
Support Domain
MySQL Database
Sub Domain
Parked Domains
Addon Domains
Max Emails/Hour
Biz Cloud S1
7,000.00บาท รายปี
1000 MB
100GB
Unlimited
Unlimited
10(On-demand)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
100Biz Cloud S2
12,500.00บาท รายปี
2000 MB
100GB
Unlimited
Unlimited
20(On-demand)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
200Biz Cloud S4
19,500.00บาท รายปี
4000 MB
200GB
Unlimited
Unlimited
30(On-demand)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
400Biz Cloud S5
23,500.00บาท รายปี
5000 MB
200GB
Unlimited
Unlimited
30(On-demand)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
300