เลือก Cloud Service ที่เหมาะกับคุณ!


Business Hosting Platform
(แพลนเหมาะสำหรับธุรธกิจหรือหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง)

ArkaHost

BIZ CLOUD S4

 • 4000MB SSD Disk Space
 • 200GB Data Transfer
 • Email Account: Unlimited
 • Support Domain: Unlimited
 • 99.9% Service Up time

BIZ CLOUD S2

 • 2000MB SSD Disk Space
 • 100GB Data Transfer
 • Email Account: Unlimited
 • Support Domain: Unlimited
 • 99.9% Service Up time

BIZ CLOUD S1

 • 1000MB SSD Disk Space
 • 100GB Data Transfer
 • Email Account: Unlimited
 • Support Domain: Unlimited
 • 99.9% Service Up time

Private Cloud Server
Business Hosting Platform
(แพลนเหมาะสำหรับธุรธกิจหรือหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง)

PRIVATE SERVER P4

฿1,500 /เดือน สั่งซื้อ
 • Memory : 2 GB
 • vCPUs : 2 vCPU
 • SSD Disk : 60 GB
 • Bandwidth : 3 TB
 • Static IP : Yes
 • Web/Email(Auto Allocate) : 60 GB
 • Support Domain : Unlimited
 • OS Supported : CentOS,Ubuntu,FreeBSD,Fedora,Debian etc.
 • Pre-Setup: Discourse, Django, Docker, Dokku, Ghost, GitLab, LAMP, LEMP, MongoDB, MySQL, NodeJS, PhpMyAmin, Ruby-on-Rails, WordPress
 • Control Panel : CWP
 • cPanel : Optional

PRIVATE SERVER P3

฿1,100 /เดือน สั่งซื้อ
 • Memory : 3 GB
 • vCPUs : 1 vCPU
 • SSD Disk : 60 GB
 • Bandwidth : 3 TB
 • Static IP : Yes
 • Web/Email(Auto Allocate) : 60 GB
 • Support Domain : Unlimited
 • OS Supported : CentOS,Ubuntu,FreeBSD,Fedora,Debian etc.
 • Pre-Setup: Discourse, Django, Docker, Dokku, Ghost, GitLab, LAMP, LEMP, MongoDB, MySQL, NodeJS, PhpMyAmin, Ruby-on-Rails, WordPress
 • Control Panel : CWP
 • cPanel : Optional
ArkaHost

PRIVATE SERVER P2

฿700 /เดือน สั่งซื้อ
 • Memory : 2GB
 • vCPUs : 1 vCPU
 • SSD Disk : 50 GB
 • Bandwidth : 2 TB
 • Static IP : Yes
 • Web/Email(Auto Allocate) : 50 GB
 • Support Domain : Unlimited
 • OS Supported : CentOS,Ubuntu,FreeBSD,Fedora,Debian etc.
 • Pre-Setup: Discourse, Django, Docker, Dokku, Ghost, GitLab, LAMP, LEMP, MongoDB, MySQL, NodeJS, PhpMyAmin, Ruby-on-Rails, WordPress
 • Control Panel : CWP
 • cPanel : Optional

PRIVATE SERVER P1

฿300 /เดือน สั่งซื้อ
 • Memory : 1 GB
 • vCPUs : 1 vCPU
 • SSD Disk : 25 GB
 • Bandwidth : 1 TB
 • Static IP : Yes
 • Web/Email(Auto Allocate) : 25 GB
 • Support Domain : Unlimited
 • OS Supported : CentOS,Ubuntu,FreeBSD,Fedora,Debian etc.
 • Pre-Setup: Discourse, Django, Docker, Dokku, Ghost, GitLab, LAMP, LEMP, MongoDB, MySQL, NodeJS, PhpMyAmin, Ruby-on-Rails, WordPress
 • Control Panel : CWP
 • cPanel : Optional