ยินดีต้อนรับสู่ระบบ Support
ทุกสิ่งที่ท่านสอบถามจะถูกบันทึกไว้ในระบบ เพื่อท่านจะได้สามารถกลับมาตรวจสอบข้อความต่างๆ และความคืบหน้าของการช่วยเหลือ ได้ตลอดเวลา
Ticket ที่ท่านเปิด จะมี id ที่แตกต่างกันเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ticket Id จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม หลังจากที่ส่งข้อความ ขอให้ท่านใช้ อีเมล์ที่ยังใช้งานได้อยู่ในปัจจุบัน

Welcome to Support Support System:
Please create new ticket for new case that you need our support, or you could check your ticket status anytime at your wish. This ticketing system will help you to track all you issue and the solution. All of your ticket will have a unique id which will send to your email when you newly create tickets.
so pls do use a valid email address that you currently can access.

  |  

เปิด Ticket ใหม่ ท่านจะต้องระบุอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้ปรกติ เพราะระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ของท่าน

Open New Ticket

ตรวจสอบความคืบหน้าของปัญหาที่ท่านได้แจ้งไว้.
 
Download Teamviewer to allowing us to connect to your computer
หากท่านต้องการให้ทางบริษัท remote ไปยังเครื่องท่านกรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่างนี้
Select Your OS:
  Mac .dmg
Teamviewer for Mac
Powered by osTicket